Om oss

Om oss

Vi är ett arbetsintegrerande socialt företag

House of Beatrice – HoB – är ett arbetsintegrerande socialt företag med verksamhet på Näsby i Kristianstad. Verksamheten tillhandahåller en beprövad pedagogik och verktyg så som språk och arbetsförberedande aktiviteter för att minska avståndet till arbetsmarknaden för personer som står utanför på grund av bristande språkkunskaper och vana av kulturen på den svenska arbetsmarknaden.


Vårt syfte är att integrera personer, huvudsakligen kvinnor, som står utanför arbetsmarknaden genom att erbjuda högkvalitativ språkträning och närhet till arbetsmarknaden genom arbetsförberedande aktiviteter.


Idag har HoB 15 anställda och många tidigare anställda har gått vidare till andra arbetsgivare. Den årliga genomströmningen av deltagare är 130 varav 65% går vidare till högre studier eller arbete. Detta är en väldigt bra siffra då deltagarna är personer som tidigare inte har klarat av SFI eller liknande insatser.


HoB:s största kund är Arbetsörmedlingen som står för ungefär 70% av omsättningen. Övriga intäkter kommer från städuppdrag, matlagning, kursverksamhet och odling.

Vad är ett arbetsintegrerande socialt företag?

Vårt företag har som främsta mål att skapa samhällsnytta.  


Ett arbetsintegrerande socialt företag har som mål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv.

 

För ett socialt företag eller en samhällsentreprenör är samhällsutmaningarna själva drivkraften och viljan att möta dessa utmaningar är en integrerad del av affärsidén. I ett socialt företag förenar man vinstdrivande företagande med att skapa värde och samhällsnytta många gånger med inspiration från civilsamhället.


Ekonomiskt överskott och vinst investeras främst i den egna verksamheten eller i verksamheter med liknande målsättningar. Ett socialt företag involverar många gånger anställda, kunder och intressenter i de kommersiella aktiviteterna.


Källor för bl.a. defintioner: Tillväxtverket & Vinnova


Läs mer om arbetsintegrerande sociala företag på här.

House of Beatrice

House of Beatrice  – HoB – är ett

arbetsintegrerande socialt företag

med verksamhet på Näsby i Kristianstad. 

Företagets syfte är att integrera personer, huvdsakligen kvinnor, som står utanför arbetsmarknaden genom att erbjuda högkvalitativ språkträning och närhet till arbetsmarknaden genom arbets-förberedande aktiviteter.Kontakta oss


House of Beatrice Ek. Förening

Ullstorpsvägen 311

291 93 Önnestad

Epost: info@houseofbeatrice.se

Mobil: 072-3185772

© Edith Salminen för House of Beatrice, 2019